Ograda od betona

Ukrasna ograda izrađuje se od betonskih elemenata koji se postavljaju na osnovu od dva reda cigala i između stubova od cigle. Elementi se izrađuju u šablonima. Osnova i okvir šablona izrađuje se od rendisane daske. Dve dijagonalno suprotne ivice šablona međusobno se pričvršćuju klinasto, eventualno ekserima ili zavrtnjima; treća se pričvršćuje zglobnim šarkama, a u četvrtu treba postaviti po dva zavrtnja sa prstenastom glavom jedan ispod drugoga. U srednju drvenu kocku i u donji deo drvenih uložaka (4 komada u obllku slova L) treba postaviti drvene čepove, a u donju daščanu ploču treba izbušiti odgovarajuće otvore za sklapanje čepova: Kada se izrađuju betonski elementi, prvo treba postaviti drvene uloške na svoja mesta, zatvoriti šablon i pričvrstiti osovinicom (drvenim čepom) postavljenom u prstenastu glavu zavrtnjeva. Zatim šablon treba napuniti betonom koji je mešan od sitnog šljunka i cementa marke 300. Ako je beton pola vezan treba rasklopiti šablon, izvaditi uloške i nastaviti izradu sledećeg elementa. Ako smo izradili već dovoljan broj betonskih elemenata, možemo započeti sa izradom ograde. Postavimo po mogućnosti na betonsku podlogu ili na podlogu od kamena, dva reda cigala i >>podignimo<< stubove.
Betonske elemente treba postaviti u cementni malter da bi bolje vezali i bili čvršći. Radi veće čvrstoće ograde, betonske elemente treba “vezati” za stubove od cigala. Iznad reda elemenata treba zabiti u stubove komadiće jake žice savijene u obliku slova U pa njih iznad reda elemenata povezati žicom. Na ovaj način će se obezbediti dovoljna čvrstoća. Prilikom zidanja, već od drugog reda moramo koristiti libelu i visak, jer neravnomerno zidana ograda daje vrlo loš estetski utisak, predstavlja potencijalnu opasnost za nezgode i ima kraći vek trajanja. Fuge između elemenata treba ispuniti malterom suprotne boje i brižljivo poravnati. Kad se dostigne odgovarajuća visina, vrh elemenata i stubova treba pokriti betonskim pločama. Prilikom postavljanja betonskih ploča ne smemo žaliti cementni malter, jer u suprotnom ploče mogu lako da padnu. Ukrasna ograda od betona je dugotrajna i lepa. Naravno, mogu se napraviti i elementi drugog oblika ako se izrade odgovarajući šabloni. Dekorativni efekat ograde može se povećati biljkama puzavicama.
Preuzeto sa sajta: savokusic.com