Buildings

Osnove betoniranja

2020-07-14T08:24:23+00:00

Osnove betoniranja Beton je građevinski materijal sa kojim je lako raditi, jer je vrlo "poslušan" i upotrebljiv za razne domaćinske radove i za radove u bašti. Od betona se može izraditi ograda, klupa u bašti, put u bašti, terasa i sl., a može se i bojiti. Beton je veštački građevinski materijal, sastoji se od

Osnove betoniranja2020-07-14T08:24:23+00:00

Izrada betona u boji

2020-07-14T08:42:12+00:00

Izrada betona u boji Prilikom izrade betona u boji dodaju se betonu odgovarajući pigmenti i materijali za farbanje. Od čega - koliko? Dodatkom boja, u svakom slučaju, smanjuje se čvrstoća betona i zbog toga treba biti oprezan i samo umereno dodavati boju. Dodata boja nikako ne sme da pređe 10% težinskog dela cementa.

Izrada betona u boji2020-07-14T08:42:12+00:00